2018 December 13 - پنج شنبه 22 آذر 1397
زیر و بم شعر و شاعری از زبان حسین سعید نژاد شاعر جوان کهگیلویه وبویراحمدی
کد خبر: ٦٠١٢ تاریخ انتشار: ٢٦ تير ١٣٩٦ - ١٨:١٤
صفحه نخست » عمومی » مطلب ویژه
زیر و بم شعر و شاعری از زبان حسین سعید نژاد شاعر جوان کهگیلویه وبویراحمدی

روایت شاعرانه روایتی است صادقانه از زمانه‌ی خود که از زبان شاعر می‌شنویم؛ روایتی که به‌جز مفهوم و مضمون، از هماهنگی و تناسب آن نیز لذت می‌بریم.


روایت شاعرانه روایتی است صادقانه از زمانه‌ی خود که از زبان شاعر می‌شنویم؛ روایتی که به‌جز مفهوم و مضمون، از هماهنگی و تناسب آن نیز لذت می‌بریم. در ادوار گذشته که پارسی‌زبانان سبک‌های متفاوت زیستن را در هر دوره تجربه می‌کردند، لحن و آهنگ اشعارشان نیز تطوراتی داشته است.
رابطه‌ی هنر و زندگی، رابطه‌ی تأثیر و تأثر است. هنر از زندگی متولد می‌شود و بر زندگی هم تأثیر می‌گذارد. نمی‌شود منکر این رابطه شد.
انسان به محیط، فعالیت‌هایش و نسبت به زندگی خودش شناخت دارد که به همان اندازه زندگی را فهم می‌کند؛ یعنی لایه‌ها، اعماق و جهان‌ها را و این هنر است. طبیعتاً وقتی آثار هنری شاخص خلق می‌شود خودشان را بین مخاطبان گسترش می‌دهند و به نحوی مؤلف را بازتولید می‌کنند.
حسین سعید نژاد یکی از شعرای جوان کهگیلویه وبویراحمدی است که یاداشت زیر، حاصل مصاحبه سایت خبری تحلیلی آوین نیوز با این شاعر خوش قریحه است.

 بفرمایید به عنوان مقدمه خودتون را معرفی کنید:

حسین سعیدنژادمتولد 22آذر63

شاعرونویسنده،استان کهگیلویه وبویراحمد،شهرستان فرهنگ وهنرلنده،برگزیده ی بیش از پنجاه جشنواره کشوری منطقه ای واستانی،داور دوجشنواره ی یکی جشنواره ی زاینده رود،یکی جشنواره ی سوگ آفتاب و همچنین مجموعه های آماده چاپ،مجموعه ی شعرفارسی دلشوره های ناتمام.مجوعه ی شعرگویشی(لری) تنگ پیسال،ویک مجموعه داستان کوتاه بنام شیون صنوبر،یک مجموعه ی غزل بومی چاپ شده ی گروهی بنام ساچمه ریز، چندین سال مسول انجمن شعروداستان شهرستان لنده،چهارسال مسول انجمن شعر دانشگاه شهر رضا در استان اصفهان ،حدوداازسال 80وارد دنیای زیبای شعرشدم.

بیشتر چه شعرهایی را می پسندید؟

شعری رومیپسندم که باشنیدنش شبیه زلزله ای خرابت کند.
متاسفانه خیلی ازشاعران نگاهشان به شعر یک نگاه ساده وسطحی ست وهمین منجرخواهدشد که شعرشان ریشه ای وتکان دهنده نباشد چه درشعر فارسی وجه درشعرگویشی.
رنگ، درخت و پرنده ای که علاقه مندید؟
رنگ سبزرا بیشتر دوست دارم.عاشق درخت بلوطم
گنجشک بخاطرضعیف ترین ومظلوم ترین پرنده
فصل مورد علاقه شما؟
مسلما پاییز
شعرایی که اشعارشون بیشتر روی شما تاثیر می گزارند؟
ازشاعران مرد ،حسین منزوی،ازشاعران زن هم فروغ

خواننده مورد علاقه شما:
استاد بی بدیل موسیقی ایران زمین استاد شجریان

یشتر از شعر و شاعری بگید:

شعر تعریف نمیپذیزد وتعریف شدنی نیست چون اکتسابی دوست یافتنی نیست، فقط میتونم بگم یک طغیان زیباست.
همیشه خودتان به سمت شعرمیرفتید؟
سوال زیباییست،نه،گاهی من به سراغ شعرمیرم وگاهی شعربه سراغ من،برای هرشاعری این رفتن ها وآمدن ها متفاوت هستند، به عنوان مثال برای من،باشنیدن اولین صدای رعدوبرق درپاییزشعراتفاق میفتد چه بارفتن من به سمت شعر وجه باآمدن شعربه سمت من
 
شعرفارسی رو بیشترمیپسندید یاشعرگویشی(لری )را؟

هردوقدرت فوق العاده ای دارند.بیشتر به شاعر وتکنیک شاعرانه اش وبه فن بیان وچینش صحیح وتصاویری که خلق میکند برمیگردد چه این تصاویردرشعرفارسی باشندوچه درهرگویش دیگری .
بهترین بیت شعرازنظرشما؟
بشدی ودل ببردی وبه دست غم سپردی،شب وروز درخیالی وندانمت کجایی
ازشاعران پیشین؟
واقعا بیشترشون استادان سخن بودند ولی بایک نمره بیشترحافظ رو انتخاب میکنم.
نظرتان درمورد شعرسپید؟رسالت وهدف هنر یکیست ودرفرمهای متفاوتی ظهورمیکنندواجرامیشوند،درشعرچه کلاسیک وجه سپید وجه درفرمهای متفاوت دیگر،هدف رسالت هنری ست،هدف یکیست چه درنقاشی یک نقاش،شعر یک شاعر وموسیقی یک موسیقیدان.

آیادرفصل خاصی شاعران میل بیشتری به سرودن دارند؟
نمیشود گفت درفصل خاصی،البته فصلهاهم بدون تاثیرنبودند،نیستند ونخواهندبود ولی مهمترین چیزی که درسرودن شاعردحالت مستقیم دارد حال وهوای روحی و فضای درونی شاعرهست.
 مطالعه شاعران بسیارخوبی هم درعرصه ی شعرگویشی داریم ارجمله حسن بهرامی،رسول سنایی،احمدانصاری.
آیاجامعه به شاعران وکارهای هنری میدان میدهند؟
نه متاسفانه،البته آنگونه که یک هنرمند وشاعرمیخواهد وشایستگی اش رادارند خیر.
به همین دلیل بسیاری ازهنرمندان هرعرصه وشاعران بی انگیزه شدند وبادنیای هنرخداحافظی کردند وهمین منجربه گرفتاریهاوعقده های درونی شده.
نظرتان درمورد شعرگویشی؟
شعرگویشی شعر اصالت ست،به تصویرکشیدن عناصرمهم وفاکتورهای اساسی شعربومی،شاعران شعرگویشی بایدوسواس بیشتری درریشه ای سرودن به خرج ببرند.
به نظرمن درفضای نوستالژیک یک روستا شاعربایدتمام عناصرتشکیل دهنده ی یک روستا را منظم وطی یک چیدمان صحیح بکاربگیرد.
 
دروقت خوشحالی یااندوه شعروداستان برایتان میجوشد؟

شعروداستان دومقوله ی جدا هم هستند هرچند درداستان میشود رگه های شعری تزریق کرد ولی درهرحال درهردوحالت میشود شاعربه سرودن شعربپردازد چه درفضای اندوه وجه درفضای شادی وشادمانی هرچندکه بحث عمیق تری درجوششی وکوششی بودم شعربه میان خواهدآمد.
 
کدام تصاویرومناظر احساسات شمارابرانگیخته میکند؟
هرتصویری ممکن است براحساسات یک شاعرتاثیرگذارباشد،نگاه شاعربه دنیای پیرامونش یک نگاه متفاوت هست وهمین نگاه متفاوت هست که گاهی اثریک شاعررامنحصربه فرد خواهدکرد وبدون شک نوع نگاه هرشاعری هم به تناسب احساساتش متفاوت هست.

کدام وقت ازروز شعرمی آید؟
شعر زمان ومکان نمیپذیرد،وقتی بیاید می آید،طغیان میکند مثل موج دریا،مثل باووطوفان،
مثل رعدوبرق.
 ازنگاه شما جایگاه عشق درشعروتاثیراتش برشعریک شاعر؟
عشق وشعر هرکدام یک طغیان هستند.هم شعرناگهانی میاد وهم عشق
به قول فاضل نظری: پرازهراس وامیدم که هیچ حادثه ای،شبیه آمدن عشق، ناگهانی نیست.

و حرف آخرتون را در قالب یک بیت شعر بیان کنید...
بی توهرلحظه مرا بیم فروریختن است،مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست..
 
نمونه شعر گوشی ( لری ) این شاعر جوان کهگیلویه و بویراحمدی:
 
 بل یه دمون سیله دوبرگت کنوم*
هی من شعروم دوسه بنگت کنوم*
سیل تو طیفون زمهسونیه ی*
رنگ تییت کاله و جون جونیه ی؟
یادته وختی که دل ایدامه تو*
من کپری دهسه گلی دامه تو*
آخ کلوبوزییلوم یادته؟
آخ پرو گیوییلوم یادته؟...
پاییز ولی شکل بهارآمده بود*
با پای پیاده پای دار آمده بود*
انگاربه این گناه دارش زده اند*
او در پی ردپای یار آمده بود*

 g

Share
* نام:
* ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
  

پربازدیدترین ها
آخرین مطالب